GDPR

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR), modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice SC TRIPLAST SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană prin completarea următoarelor câmpuri din factura fiscală: nume complet, companie (societatea la care sunteți angajat), seria si numărul cărții de identitate, CNP-ul, adresa – după caz.

Scopul colectării datelor este îndeplinirea formalităților emiterii documentelor financiar-contabile aferente tranzacțiilor pe care le derulati cu societatea TRIPLAST.

Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele. Refuzul dumneavoastră determină însă imposibilitatea derulării activităților pentru scopurile mai sus indicate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării exclusiv de către TRIPLAST direct, în calitate de operator.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: office@triplast.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Pentru derularea activităților ce reprezintă scopurile colectării informațiilor menționate mai sus, datele dumneavoastră personale NU vor fi transferate către alte entități cu niciun scop.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Observație:

  • orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

  • orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 

Open chat
Ai nevoie de ajutor? Contactează-ne!
Salut!
Cu ce te pot ajuta?